top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

LIBĚNA HLINKOVÁ COSMETICS

 

Dbáme na spokojenost svých zákazníků, a proto Vám poskytujeme 100% garanci na námi dodané výrobky LIBĚNA HLINKOVÁ COSMETICS formou prodeje přes e-shop, a to v případě jakékoli nespokojenosti. Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží, že Vám zaslané zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, zboží nám můžete vrátit.
     
I. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1. Pokud jste nespokojeni s výrobkem a uvedete důvod
a) může být spotřebována maximálně čtvrtina obsahu zboží
b) zboží zašlete do 14 dnů od obdržení zboží

2. Bez jakéhokoli důvodu
a) zboží nesmí jevit známky jakéhokoli opotřebení resp. poškození a musí být zpět zasláno v originálním obalu od výrobce
b) zboží zašlete do 14 dnů od obdržení zboží

Peníze Vám budou neprodleně zaslány zpět (složenkou nebo převodem).

Podmínky pro vrácení peněz jsou:
a) informujte nás předem e-mailem
b) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
c) přiložte kopii dokladu o koupi zboží v našem obchodě
d) peníze budou vráceny pouze za zboží, nikoli za poštovné

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Odeslaná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a jejím potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem).
Jako zákazník musíte do objednávky uvést následující údaje:
a) jméno a příjmení
b) adresu pro zaslání
c) telefon/mob. telefon

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. E-shop www.libenahlinkova.cz společnosti LIBĚNA HLINKOVÁ COSMETICS provozovaný na technologii společnosti Wix.com, Inc vyhovuje nejpřísnějším pravidlům GDPR.

2. Společnost LIBĚNA HLINKOVÁ COSMETICS jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje kupujících za následujícími účely:
- uzavírání kupních smluv prostřednictvím webové stránky, přičemž pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány společností LIBĚNA HLINKOVÁ COSMETICS, pro kterou je to nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost zpracování poptávek resp. kupních smluv prostřednictvím webových stránek, a
- nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího, přičemž pro tento účel zpracovává společnost LIBĚNA HLINKOVÁ COSMETICS osobní údaje kupujících pouze s jejich souhlasem po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu, nezruší-li kupující svůj souhlas se zpracováním tohoto údaje dříve.


3. Společnost LIBĚNA HLINKOVÁ COSMETICS osobní údaje kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány automatizovaně a jsou zabezpečeny proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití. Společnost LIBĚNA HLINKOVÁ COSMETICS archivuje rovněž poptávky kupujícího vytvořené prostřednictvím webové schránky, a to po dobu 3 let od jejich vzniku.


4. Společnost LIBĚNA HLINKOVÁ COSMETICS předává osobní údaje kupujícího prodávajícímu jako dalšímu správci osobních údajů pro účely jednání o kupní smlouvě, resp. jejího uzavření a plnění. Zpracováním osobních údajů kupujícího může LIBĚNA HLINKOVÁ COSMETICS či prodávající, kterému byly osobní údaje předány, pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Pověřeným zpracovatelem osobních údajů může být zejména agentura zajišťující technický provoz těchto webových stránek, či výrobce zboží.


5. Kupující má ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo požadovat vysvětlení, dále právo požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů. Kupující má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).


bottom of page